Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.10

Výpis z jednání č. 10 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 3.10.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MVDr. Marek Sedláček, Josef Münster, Bronislav Münster, Oldřich Žák, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Tomáš Münster

Omluven:       Ing. Pavel Hrbáček

Hosté:             Mgr. Žaneta Spurná - ředitelka MŠ,

                         Radka Boráňová - učitelka MŠ Nevšová

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    výsledek z jednání s Mgr. Spurnou a paní Boráňovou o provozu MŠ v Nevšové, o výstavbě a financování oplocení objektu MŠ;

b)    předložený návrh MVDr. Sedláčka na odebírání obědů případných strávníků z řad občanů obce Nevšové z kuchyně MŠ;

c)    informaci o stavu, průběhu a dokončení hlavních investičních akcí v obci:

d)    návrh investičních akcí v obci na rok 2017 hrazených z rozpočtu Města Slavičín:

·      Revitalizace středu obce - 2. etapa;

·      Rekonstrukce zahrady kostela;

·      Oprava dvou propadlých cest - v zatáčce nad kostelem a dále mezi domy č. 81 (Lysákovi) a novostavbou (Kosečkovi) v trati „Cigánka“;

·      Odstranění vlhkosti v části obvodové zdi klubovny KD Nevšová;

e)    písemnou informaci Ing. Hrbáčka o průběžném čerpání rozpočtu OV s výhledem plnění do konce roku 2016;

f)     informaci B. Műnstera o jednání s firmou Idealled o možnosti solárního veřejného osvětlení u autobusové zastávky na křižovatce v „Drahanci“;

g)    požadavek MVDr. Sedláčka, aby pracovníci obce byli urgentně pověření úklidem a odstraněním plotu kolem místního kostela;

h)    termín akce „Rozsvícení vánočního stromu“ v obci, a to 26. 11. 2016

 

2.    Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

přesun finančních prostředků z nerealizovaných plánovaných akcí z rozpočtu města na rok 2016 pro místní část Nevšovou do rozpočtu pro rok 2017;

 

3.    Osadní výbor souhlasil s nákupem:

a)    nových ozdob a osvětlení „vánočního stromu“;

b)    výčepního zařízení s chlazením do kuchyně kulturního domu;

 

4.    Osadní výbor podporuje:

rekonstrukci místní knihovny a opravu oplocení zahrady MŠ

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.