Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.11

Výpis z jednání č. 11 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 31.10.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Pavel Hrbáček,  MVDr. Marek Sedláček, Josef Műnster, Bronislav Műnster, Oldřich Žák, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Tomáš Műnster

Hosté:             paní Simona Goňová - místopředsedkyně Klubu žen Nevšová

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informaci Mgr. Zemánkové o plnění požadavků podaných na Město Slavičín v zápisech srpnové a zářijové schůze OV;

b)    informaci p. Goňové o průběhu příprav hodové zábavy dne 19.11.2016;

c)    informaci MUDr. Bartíkové o zakoupení ozdob a osvětlení na „Vánoční strom“;

d)    informaci MUDr. Bartíkové o velikostních kategoriích jedle k zasazení jako vánočního stromu vč. cenových relací;

e)    informaci Ing. Hrbáčka o průběžném čerpání rozpočtu OV a výhledu jeho plnění do konce roku po předpokládané realizaci plánovaných akcí;

f)     informaci Ing. Hrbáčka o doplnění scházejících inventárních čísel na prostředcích a předmětech v majetku obce Nevšová;

g)    zaslanou revizi Domu spolků a nutnost provedení navrhnutých oprav;

h)    informaci Josefa Münstera o možnostech obnovení malby v interiéru kostela po provedené obhlídce;

i)     informaci p. Kovářové o potřebě zakoupení chybějících drobných spotřebičů do kuchyně KD

 

2.    Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)    prověření možnosti odebírání obědů případných strávníků z řad občanů Nevšové z kuchyně MŠ v Nevšové;

b)    došetření příčiny a následné odstranění prosakování vody v klubovně KD (urgence);

c)    realizaci žádosti OV o umístnění solárního osvětlení u autobus. zastávky v „Drahanci“;

d)    zaslání objednávky firmě BTH Slavičín na výměnu ventilů v sále KD

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    nákupem jehličnanu jako budoucího vánočního stromu;

b)    zadáním projektu na revitalizaci zahrady u kostela v Nevšové;

c)    odstraněním závad po proběhlé revizi v Domu spolků;

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.