Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.12

Výpis z jednání č. 12 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 5.12.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Pavel Hrbáček, MVDr. Marek Sedláček, Bronislav Műnster, MUDr. Monika Bartíková,

Omluveni:      Josef Műnster, Oldřich Žák, Jarmila Kovářová, Tomáš Műnster

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informaci Mgr. Zemánkové o plnění požadavků podaných na Město Slavičín;

b)    kladné vyhodnocení hodové zábavy a rozsvěcování vánoč. stromu pod záštitou OV;

c)    informaci o návrhu rozpočtu města Slavičín na rok 2017;

d)    informaci o nezrealizované 1. etapě rekonstrukce středu obce a výstavba chodníku na začátku obce;

e)    informaci Ing. Hrbáčka o čerpání rozpočtu OV a výhledu jeho plnění do konce roku;

f)     informaci o změně jízdního řádu a zajištění nového spoje v 9:40 ze Slavičína do Nevšové s platností od 11. prosince 2017

 

2.    Osadní výbor žádá město Slavičín, aby v rozpočtu města pro rok 2017 byly:

a)    vyřazeny akce odstranění zatékání do KD Nevšová a oplocení u DPS;

b)    místo nich zařazeno vybudování nové levostěnné hrany potoka před hostincem v rámci rekonstrukce středu obce;

c)    odstraněny zavádějící číselné údaje za rok 2016  u obou neprovedených akcích v Nevšové a to chodník na začátku obce a revitalizace středu obce – 1. etapa

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    výměnou jističe v rozvaděči Domu spolků;

b)    výstavbou rodinného domu manželů Lysáčkových

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.