Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.4

Výpis z jednání č. 4 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 4.4.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, MVDr. Marek Sedláček, Josef Műnster, Oldřich Žák, Bronislav Műnster

Omluven:       Tomáš Műnster

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    písemné vyjádření Ing. Končického k požadavkům OV na Město Slavičín;

b)    informaci o terénních úpravách mezi hřištěm TJ Sokol a tréninkovým hřištěm;

c)    informaci Br. Münstera o výsledku poptávky u firem na výměnu dveří a oken v "Domě spolků";

d)    informaci MUDr. Bartíkové o narůstajícím vandalismu v zahradě MŠ Nevšová;

e)    informaci Mgr. Zemánkové o přeplných  kontejnerech;

f)     informaci Mgr. Zemánkové o "Vítání občánků", které proběhne v Nevšové v květnu;

g)    opětovnou stížnost občanů MČ na špatnou slyšitelnost rozhlasu;

h)    informaci J. Műnstera o sběru železného a elektronického odpadu v sobotu 9. 4.;

i)     informaci Ing. Hrbáčka k naší reklamaci na opravu komunikace k samotám;

j)     předložený výkres situace "Nevšová – revitalizace – střed obce"

k)    zaslaný návrh kabelizace a nového vedení NN v Nevšové od firmy E.O.N.;

l)     vyjádření Lesů ČR jako správce levostranného přítoku Nevšovky k žádosti OV na odstranění náletových dřevin a křoví v profilu koryta.

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    dodání nákresu návrhu umístění solárního osvětlení na okraji silnice do Nevšové a následně oslovit firmy zabývající se solární technikou o jeho zabudování;

b)    řešení vandalismu a uplatnění reklamací v zahradě MŠ Nevšová;

c)    provedení zkoušky slyšitelnosti rozhlasu v MČ;

d)    provedení opravy překopů komunikací od domů č. 25 po č. 29 v rámci reklamace;

e)    vhodné skloubení dvou navržených záměrů v MČ, a to projekt "Nevšová – revitalizace – střed obce" a "Obnova sítě NN".

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    nákupen nového sporáku do kuchyně KD;

b)    připomínkami k výkresu "Nevšová – revitalizace – střed obce";

c)    podáním žádosti Moravskému zemskému archivu Brno na vyhotovení mapy Nevšové z roku 1828 v digitální podobě;

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.