Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.5

Výpis z jednání č. 5 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 25.4.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, MVDr. Marek Sedláček, Josef Műnster, Oldřich Žák, Bronislav Műnster, Tomáš Műnster

Hosté:             Egon Heckel

                        Tomáš Juriga – na jednání se nedostavil

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informaci p. Br. Münstera o výsledku poptávky na výměnu oken v "Domě spolků" a předání výsledků na investiční odbor;

b)    návrh Mgr. Zemánkové na zakoupení štěpkovacího stroje;

c)    návrh Mgr. Zemánkové na zakoupení ledničky do kuchyně KD;

d)    odpověď Ing. Končického na regulaci topení v KD;

e)    informaci Ing. Hrbáčka o žádosti pana Puškára na prodloužení zídky podél místní komunikace u jeho domu;

f)     výsledek jednání s panem Hecklem:

·      ukládání trávy bude i nadále možné v prostorách firmy ABM,

·      pan Heckel souhlasí s případným prodejem pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domů,

·      pan Heckel poukázal na zdevastovanou bývalou vodní nádrž na konci obce a možnost využití dotací na vybudování rybníku

 

2.    Osadní výbor souhlasil:

a)    aby návrh na zakoupení štěpkovacího (drtícího) stroje se odložil na jednání OV v pozdějším období; 

b)    s nákupem štěpky pro doplnění v přední části zahrady MŠ;

c)    s nákupem ledničky do kuchyně KD

 

3.    Osadní výbor ukládá:

a)    Mgr. Zemánkové pozvat na příští schůzi OV Nevšová Ing. Kozáčka, ředitele BTH, k projednání technického řešení regulace topení v sále KD a montáže samostatného elektroměru pro kotelnu v KD;

b)    panu Žákovi dořešit solární osvětlení na rozcestí v Drahanci;

c)    panu J. Műnsterovi pověřit členy SDH Nevšová úpravou tréninkového hřiště;

d)    Ing. Hrbáčkovi projednat opravu opěrné zídky s panem Puškárem;

e)    Mgr. Zemánkové zakoupit ledničku do kuchyně KD;

f)     MVDr. Sedláčkovi připravit návrh požadavků OV na konkrétní začlenění místní části do smlouvy mezi Městem Slavičín a Službami města Slavičín pro rok 2017

 

                                                 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.