Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.8

Výpis z jednání č. 8 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 1.8.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MVDr. Marek Sedláček, Josef Münster, Tomáš Münster, Bronislav Münster, Oldřich Žák, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček

Hosté:             Egon Heckel, ABM Hrádek, Ivana Urbanová, Ing. Pavel Hrbáček, zástupci TJ Sokol Nevšová 

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informaci Mgr. Zemánkové o jednání s p. Hecklem;

b)    závěry z jednání se zástupci TJ Sokol Nevšová;

c)    slavnostní svěcení „Božích muk“ 25. 9. 2016;

d)    informaci B. Münstera a Ing. Hrbáčka o dokončení zateplení oken a dveří na Domě spolků;

e)    informace Ing. Hrbáčka (OV) a průběhu a stavu jednotlivých investičních akcí v obci a čerpání rozpočtu OV Nevšová za leden až červenec 2016;

f)     informaci O. Žáka o výsledku jednání Ing. Kozáčka a projektanta k regulaci topení v sále KD;

g)    písemnou informaci starosty Ing. Končického, že firmou na výstavbu chodníku na začátku obce je DIPS ZLÍN. Termín zahájení 5. 9. a ukončení 31. 10. 2016;

h)    písemnou informaci starosty Ing. Končického o současném stavu přípravných prací na 1. etapě revitalizace středu obce vč. obnovy, resp. rekonstrukce veřejného osvětlení;

i)     požadavek Klubu důchodců na zřízení hřiště pro pétanque;

j)     žádost MVDr. Sedláčka, aby na další schůzi byl projednán návrh na rozšíření provádění prací v Nevšové do smlouvy mezi městem a SMS pro rok 2017;

 

2.    Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)    došetření příčiny a následné odstranění prosakování vody v klubovně KD;

b)    prověření stavu místní komunikace a vpusti u domu č.113;

c)    umístnění dopravního označení na omezení tonáže vozidel na místních komunikacích

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    přemístěním altánu z trati Čtvrtě k cyklotrase v lokalitě Adamec;

b)    pověřením MVDr. Marka Sedláčka vedením organizace akce svěcení „Božích muk“;

c)    nákupem štěpky do zahrady MŠ u firmy Pila Vágner;

d)    návrhem znění provozního řádu kulturního domu;

e)    zafoliováním a zarámováním mapy intravilánu obce z roku 1828;

f)     natřením vrat do moštovací místnosti a bočních dveří od cesty na Domě spolků.

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.