Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.1

Výpis z jednání č. 1 - 2017

Osadního výboru Nevšová ze dne 9.1.2017

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Bronislav Münster, Ing. Pavel Hrbáček

Omluveni:     MVDr. Marek Sedláček, Josef Münster, Oldřich Žák, Tomáš Münster

 

1.   Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informace Mgr. Zemánkové o stavu a čerpání finančních prostředků z pokladny OV;

b)    informaci Ing. Hrbáčka o plnění rozpočtu OV za rok 2016;

c)    návrh Mgr. Zemánkové akcí na prioritní využití přidělených prostředků městem pro OV na rok 2017: dokončení rekonstrukce Domu služeb, oplocení kostela, osvětlení rozcestí v Drahanci, revitalizace středu obce;

d)    doporučení Mgr. Zemánkové o zřízení kulturního fondu z rozpočtu OV na podporu kulturního života a zachování tradic v obci

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)    průběžné zasílání kopií projektových dokumentací a studií týkajících se investičních akcí v obci v elektronické podobě na obecní e-mail k vyjádření OV a přizvání zástupce OV na kontrolní dny;

b)    zaslání celkového rozpočtu na dokončení revitalizaci středu obce a podrobného členění na další etapy;

c)    vyvolání společného jednání s E.ON, s.r.o. a dalšími zainteresovanými účastníky provádějících rekonstrukci středu obce za účelem zkoordinování prací;

d)    zasílání průběžných písemných informací o stavu rozpracovanosti jednotlivých investičních akcí v Nevšové;

e)    upozornění dopravního podniku ČSAD na vyvrácenou značku "autobusové zastávky" na rozcestí v Drahanci neznámým pachatelem;

f)     zadání opravy, event. odstranění poškozené informační naproti autobusové zastávky na rozcestí v Drahanci neznámým pachatelem;

g)    zajištění provedení opravy nefunkčních rozhlasových amplionů na horním konci obce

 

3.   Osadní výbor souhlasil s:

a)    vytvořením kulturního fondu z rozpočtu OV Nevšová;

b)    zakoupením sněžné frézy s radlicí;

c)    dovybavením kuchyně v Domě spolků

 

4.   Osadní výbor nesouhlasil s:

prodejem obecního pozemku č.595/1 v k.ú. Nevšová

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.