Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.11

Výpis z jednání č. 11

Osadního výboru Nevšová dne 23.10.2017

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Tomáš Münster, MVDr. Marek Sedláček, Oldřich Žák

Omluven:      Josef Münster

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      informaci Ing. Hrbáčka o průběžném čerpání finančních prostředků z rozpočtu osadního výboru s výhledem plnění do konce roku;

b)     informaci Ing. Hrbáčka o závěrečném jednání všech majitelů pozemků k ukončení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nevšová, které se uskuteční 6. prosince 2017 v KD Nevšová;

c)     informaci MVDr. Sedláčka o projektu „Rekonstrukce zídky zahrady a výstavba nového oplocení okolo kostela v Nevšové“;

d)     požadavek pana Srovnala Ladislava na opravu příjezdové komunikace k jeho víkendové nemovitosti.

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)      pořízení nového vozidla pro potřeby SDH Nevšová z rozpočtu Města Slavičín;

b)     opravu dešťových vpustí v MK před domem p. Carbola č. p. 135 a v břehu naproti domu č. p. 118;

c)     opětovné upozornění Lesů ČR s. p. o odstranění náletových dřevin a likvidaci křídlatky na levostranném přítoku vodoteče Nevšůvky.

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)      OV souhlasí se zakoupením jednoho vzorkového setu pro zjištění kvality setů;

b)     OV nesouhlasí s opravou příjezdové komunikace k nemovitosti pana Srovnala vzhledem k tomu, že obci nevzniká ze zákona povinnost tuto cestu jakkoli opravovat. Nemovitost slouží panu Srovnalovi jako víkendová chata;

c)     OV ukládá panu B. Münsterovi zajistit odbornou osobu na uřezání vybraného „vánočního stromu“ a jeho přemístění příslušnou technikou na určené místo;

d)     OV  ukládá panu MVDr. Sedláčkovi zajištění začátku mše svaté dne 2. 2. 2017 na 15. hodinu, z důvodu rozsvěcování „vánočního stromu“;

e)     OV souhlasí se zakoupením vozidla pro SDH Nevšová z rozpočtu Města Slavičín.

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.