Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.12

Výpis z jednání č. 12

Osadního výboru Nevšová dne 20.11.2017

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Bronislav Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Josef Münster, MVDr. Marek Sedláček

Omluveni:     Jarmila Kovářová

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický, starosta města

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      informaci MVDr. Sedláčka o pokračování akcí na rekonstrukci opěrné zídky a vybudování nového oplocení okolo kostela v Nevšové;

b)     informaci Br. Münstera o zajištění organizace osazení vánočního stromu;

c)     informaci N. Zemánkové o jednání s vedoucí městské knihovny o potřebě rekonstrukce prostor knihovny v Nevšové;

d)     informace o pořádání hodové zábavy, rozsvěcování vánočního stromu a návrhu programu besedy s důchodci;

e)     požadavek manželů Jančaříkových na změnu územního plánu;

f)      informace starosty o jednání k provádění zimní údržby směrem k samotám a změně firmy odvážející komunální odpad od 2. čtvrtletí 2018;

 

2.   Usnesení osadního výboru:

 

Usnesení 1/OsVN 12/17

OV navrhuje udělení odměny pracovníkům obce Josefu Andersovi a Janě Drgové z prostředků OV

 

Usnesení 2/OsVN 12/17

OV souhlasí s převedením nedočerpané částky z rozpočtu OV na rok 2017 ve výši 200 tis. Kč k pokrytí části nákladů v roce 2018 na rekonstrukci středu obce v rámci II. etapy

 

Usnesení 3/OsVN 12/17

OV souhlasí s návrhem na vyřazení nepotřebného majetku města v místní části

 

Usnesení 4/OsVN 12/17

OV souhlasí s objednávkou vysprávky výtluků místní komunikace na Paseky od konce obce po odbočku k myslivecké chatě metodou patchmatic v jarním období roku 2018

 

Usnesení 5/OsVN 12/17

OV souhlasí s návrhem nájemní smlouvy mezi TJ Sokol Nevšová a Městem Slavičín na části pozemku TJ Sokol, kde je vybudováno hřiště pro pétangue

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.