Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.2

Výpis z jednání č. 2 - 2017

Osadního výboru Nevšová ze dne 6. a 13.2.2017

 

 

Přítomni:       6. 2. - Mgr. Naděžda Zemánková, Bronislav Münster, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Oldřich Žák

                         13. 2. - Mgr. Naděžda Zemánková, Bronislav Münster, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, MVDr. Marek Sedláček

Omluveni:     MUDr. Monika Bartíková (6.2.), MVDr. Marek Sedláček (6.2.), Josef Münster (6.2 a 13.2.), Oldřich Žák (13.2.), Tomáš Münster (6.2 a 13.2.)

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický, starosta (6. a 13.2.), Bronislav Šmotek, Nevšová č. 60 (13.2.), Petr Klumpler, Nevšová č. 102 (13.2.)

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)    zaslané odpovědi vedoucího odboru investic Ing. Janáčka;

b)    žádost p. Klumplera z č. 102 na odkoupení obecního pozemku parc. č. 4392;

c)    žádost p. Šmotka, č. 60, o povolení zřízení parkoviště pro své osobní vozidlo na jeho parcelách č. 66/2 a 66/3;

d)    průběh a závěr jednání OV Nevšová se složkami a spolky v Nevšové;

e)    informaci MVDr. Sedláčka o vyhodnocení prasklin v interiéru zdí místního kostela;

f)     informaci Br. Münstera o zakoupení potřebného vybavení do Domu spolků;

g)    plán těžby lesního porostu na obecních pozemcích v katastru Nevšová;

h)    navržené varianty osvětlení křižovatky u krajské komunikace v Drahanci;

i)     informaci Ing. Hrbáčka o jednání vlastníků pozemků s pracovníky Georealu Plzeň;

j)     informaci Ing. Hrbáčka o bilanci obyvatelstva Nevšové za rok 2016;

k)    uložení sítí a sjezd na místní komunikaci stavebníka pana Petra Hastíka, Sušice;

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)    prověření, zda požadované pozemky v katastru obce pro ŘSZK, je možné směnit za jejich pozemky v plánované trase vedení veřejného osvětlení v Drahanci;

b)    prověření možnosti vybudování parkoviště na obec. pozemku mezi č. 100 a 2;

c)    prověření možností poskytnutí dotace 3 000 Kč jednotlivým spolkům na podporu veřejně prospěšných kulturních akcí v MČ z rozpočtu OV Nevšová;

d)    nainstalování svítidla veřejného osvětlení na betonový sloup naproti domu č. 101;

e)    zaslání dodatku smlouvy mezi Městem Slavičín a SMS Slavičín na rok 2017

 

3.   Osadní výbor navrhuje:

výměnu pozemků parc. č. 4356/17, 4356/65 a 4356/88 s pozemky ŘSZK v místě plánované trasy nového veřejného osvětlení na rozcestí v Drahanci;

 

4.   Osadní výbor souhlasí s:

a)    umístěním značky na omezení parkovací doby na parkovišti před hospodou;

b)    směnou pozemků p. Šmotka č. 60, parc č. 66/2 (29 m2) a 66/3 (25 m2), za obecní pozemek pro parkování jeho automobilu v blízkosti jeho domu. Parcela, s upřesněním parkovacího místa vč. konstrukčního řešení, mu bude nabídnuta po provedení místního šetření;

c)    odkoupením pozemku parc. č. 4338/22 o výměře 72 m2 od p. Šmotka č. 60;

d)    natřením fasády, výměnou vrat a bočních dveří na Domě spolků

 

5.   Osadní výbor nesouhlasí s:

prodejem obecního pozemku parc. č. 4392 p. Klumplerovi z č. 102, majiteli hostince

 

6.   Osadní výbor bere na vědomí:

uložení inženýrských sítí a sjezd na místní komunikaci (parc. č. 779/52) stavebníka p. Hastíka

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.