Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.4

Výpis z jednání č. 4 - 2017

Osadního výboru Nevšová ze dne 3.4.2017

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, Bronislav Münster, Ing. Pavel Hrbáček, Jarmila Kovářová, Josef Münster, MVDr. Marek Sedláček

Omluveni:     MUDr. Monika Bartíková, Tomáš Münster

Nepřítomen: Oldřich Žák

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      písemné sdělení starosty města Ing. Končického k požadavkům OV za únor a březen;

b)     informaci Ing. Hrbáčka o místním šetření se zástupci Povodí Moravy k zanesenému vodního toku Nevšovky;

c)     informaci Ing. Hrbáčka o plánovaném jednání dne 10. 4. v KD zástupců firmy Georeal Plzeň a vlastníků pozemků v Nevšové, kteří nesouhlasili s pozemkovými úpravami;

d)     informaci Mgr. Zemánkové o nedostatku pracovníků na VPP v roce 2017

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)      zjištění majitele břehů a dna Nevšovky;

b)     prověření záruky na betonový povrch u Domu spolků, který je v jedné části prasklý;

c)     zjištění a odstranění problému zanášení odpadového potrubí v Domě spolků;

d)     zadání objednávky firmě Sanol Olomouc na dořešení statiky místního kostela zpracováním projektové dokumentace;

e)     zaslání návrhu na změny v územním plánu Nevšové k připomínkování osadnímu výboru;

f)      zhotovení projektu a nacenění hřiště na pentangue u Domu spolků;

g)     zaslání objednávky Kamenictví Studeník na obložení spodní části "Božích muk";

h)     prověření, zda je nutné podání žádosti na pokácení vzrostlých bříz u kamenného kříže v Lochovci;

i)      prověření možnosti opravy polní cesty k zamezení stékání bahna na obecní komunikaci u novostavby manželů Kosečkových

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)      OV schvaluje možnost zaměstnávat pracovníka na dohodu dle potřeb místní části;

b)     OV souhlasí se zadáním údržby obecních parčíků panu Chlupáčkovi;

c)     OV souhlasí s objednáním tří nových vitrín a jednoho odpadkového koše od firmy FORPLAST;

d)     OV souhlasí s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu OV Nevšová na nákup 50 kg NPK pro přihnojení tréninkového hřiště

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.