Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.5

Výpis z jednání č. 5 - 2017

Osadního výboru Nevšová ze dne 9.5.2017

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, Bronislav Münster, Ing. Pavel Hrbáček, Jarmila Kovářová, Josef Münster, MVDr. Marek Sedláček

Omluven:      Oldřich Žák

Nepřítomen: Tomáš Münster

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický, starosta města

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)    upřesnění místa na zbudování hřiště na pétangue;

b)    nutnost posečení břehů Nevšůvky;

c)    opětovný požadavek manželů Kosečkových, č. 2, na opravu části obecní polní cesty, parcela č. 2672/4 před jejich novostavbou;

d)    žádost p. Milana Anderse č. 173 a dalších občanů o vyřešení dlouhotrvajícího problému, který jim způsobují přívalové deště a tání sněhu;

e)    informaci Ing. Hrbáčka o jednání Georealu Plzeň s vlastníky pozemků v katastru Nevšové, kteří nesouhlasili s trasami již schválených polních cest při KPÚ;

f)    stížnost Josefa Münstera o poškozené ploše tréninkového hřiště fotbalisty TJ Sokol Nevšová při jejich trénincích na podmáčeném povrchu;

g)    čerpání rozpočtu OV Nevšová za leden až duben;

h)    informaci Br. Münstera o průběhu prací na Domě spolků;

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)      opětovné upozornění Lesů ČR s. p. o odstranění náletových dřevin a likvidaci křídlatky na levostranném přítoku vodoteče Nevšůvky;

b)     provedení místního šetření a navržení řešení k odstranění problému s extravilánovými vodami na základě žádosti p. Milana Anderse č. 173 a jeho sousedů;

c)     znovu zaslání urgence Vodohospodářským stavbám Javorník na opravu překopů v místních komunikacích prováděných při kanalizačních pracích od č. 25 po č. 117;

d)     upozornění vlastníků vyhořelých vozidel parkujících na obecní ploše u zvonice o následné provedení likvidace škody vzniklé na zámkové dlažbě;

e)     provedení opravy propadlých cest pod novostavbou manželů Kosečkových a v zatáčce nad kostelem

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)      OV souhlasí se zbudováním pétánguového hřiště v travnaté části před betonovou plochou u Domu spolků;

b)     OV souhlasí se zadáním posečení břehů Nevšůvky brigádníkovi za cenu dohodou 20 tis. Kč z rozpočtu OV Nevšová;

c)     OV souhlasí s možností přijetí brigádnice na úklid obce;

d)     OV souhlasí s žádostí xxxxxxxx na odkoupení části obecního pozemku xxxx o výměře 1 m2;

e)     OV souhlasí s odkoupením pozemku od xxxxxxxx o výměře 36 m2 pro potřeby obce;

f)      OV souhlasí s žádostí xxxxxxxx na pronájem obecního pozemku, parcela č. xxxx, výhradně a pouze k provozování včelařství;

g)     OV souhlasí se zabudováním nové smuteční vitríny u pomníku padlých;

h)     OV souhlasí s opravou propadlé části místní komunikace pod novostavbou manželů Kosečkových a v zatáčce nad kostelem;

i)      OV pověřuje svého člena pana Sedláčka vytipovat obecní travnaté pozemky, které by se zadaly k vysékání Službám města Slavičín, u navržených parcel nechat propočítat plochu a provést cenovou kalkulaci

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.