Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.6

Výpis z jednání č. 6 - 2017

Osadního výboru Nevšová ze dne 29.5.2017 a 5.6.2017

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, Bronislav Münster, Ing. Pavel Hrbáček, Jarmila Kovářová, Josef Münster

Omluven:      MVDr. Marek Sedláček, MUDr. Monika Bartíková,  (5.6.)

Nepřítomni: Tomáš Münster, Oldřich Žák,

 

Hosté:            Ing. Pavel Hrbáček - zástupce TJ Sokol Nevšová

                         Pavel Pavelka - zástupce SDH Nevšová

                         PhDr. František Anders, Oldřich Mlčák - zástupci Klubu důchodců

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      upřesnění místa na zbudování hřiště na pétangue;

b)     termín posečení břehů Nevšůvky, které provedou členové SDH Nevšová;

c)     ústní dohodu zástupců TJ Sokol a SDH ohledně údržby tréninkového hřiště; 

d)     informaci Mgr. Zemánkové o uzavření pracovní smlouvy s panem Jakoubkem na veřejně prospěšné práce v místní části od 1. 6. 2017 po dobu jednoho roku;

e)     informaci Mgr. Zemánkové o možnosti zaměstnat pana Pelána pro potřeby MČ;

f)      provozní řád Kulturního domu Nevšová, předložený Ing. Hrbáčkem;

g)     informaci J. Münstera ze schůzky s projektantem ohledně statiky kostela, který je názoru, že postačujícím řešením je malba pancéřovou perlinkou;

h)     informaci Br. Münstera o průběhu prací na Domě spolků;

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)      uzavření dohody o provedení práce s panem Pelánem pro potřeby MČ;

b)     dojednání termínu vyčištění vodoteče Nevšůvka firmou Povodí Moravy od domu č. 137 po šatny TJ Sokol, aby nejpozději do tohoto data TJ Sokol posunula oplocení u potoka, které zabraňuje technice provádět práce;

c)     vyřešení povolení a zpoplatnění průjezdu kladovek obcí;

d)     doplnění dopravního značení v MČ dle norem, stávajíci značení neodpovídá současné legislativě;

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)      OV revokuje usnesení 1/OsVN 05/17 na zbudování hřiště na hru pétangue v travnatém pozemku před betonovou plochou u Domu spolků;

b)     OV souhlasí s finanční spoluúčastí na zbudování hřiště na hru pétangue na pozemku TJ Sokol Nevšová mezi ochrannou sítí fotbalového hřiště a betonovou plochou (bývalým tenisovým kurtem);

c)     OV souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s p. Pelánem z Nevšové č. 47 pro potřeby MČ;

d)     OV pověřuje svého člena MVDr. Sedláčka nákupem stavební míchačky pro MČ;

e)     OV souhlasí s bezúplatným převodem dvou odstraněných obecních vývěsek u autobusové zastávky na SDH Nevšová;

f)      OV pověřuje svého člena Bronislava Münstera zadáním zakázky p. Lubomíru Kudelkovi na zhotovení dřevěného zábradlí na balkonech "Domu spolků";

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.