Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.8

Výpis

z jednání OV Nevšová č. 9 ze dne 7. 8. 2017

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Bronislav Münster, Ing. Pavel Hrbáček, Jarmila Kovářová, Josef Münster, MVDr. Marek Sedláček, Tomáš Münster, Oldřich Žák

             

1.   Osadní výbor vzal na vědomí aktualizaci plánu společných zařízení, zejména z důvodu nesouhlasu některých vlastníků s vedením tras již schválených polních cest, doplnění dalších polních cest k zpřístupnění jednotlivých pozemků a majetkové vypořádání s vlastníky pozemků v místech revitalizací a pod suchými nádržemi (poldry).

 

2.   Osadní výbor souhlasil s aktualizací plánu společných zařízení dle návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Nevšová a to:

a)      se změnami ve vedení tras polních cest C3, C4, C6 a C13 dle požadavků vlastníků;

b)     s vymezením nových polních cest C20 až C46 a lesní cesty LC1, které slouží ke zpřístupnění pozemků;

c)     se změnou tvaru navrhovaných protierozních opatření s ohledem na uspořádání nových pozemků;

d)     s majetkoprávním vyřešením opatření k odvádění povrchových vod z revitalizací a suchých nádrží;

e)     s majetkoprávním vyřešením interakčních prvků 13 a 15, kde pozemky pod těmito prvky jsou navržené do vlastnictví soukromého vlastníka

 

3.   Osadní výbor doporučil Radě a Zastupitelstvu města Slavičín schválit aktualizovaný plán společných zařízení dle navrženého nového uspořádání pozemků v k. ú. Nevšová dle návrhu č. 2 OV pod body a až e

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v.r.