Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výpis z jednání č. 1

Osadního výboru Nevšová dne 8.1.2018

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Münster, MVDr. Marek Sedláček,

Omluven:      Oldřich Žák, Tomáš Műnster

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      informaci Ing. Hrbáčka o čerpání finančních prostředků z rozpočtu OV v roce 2017

b)     návrh Ing. Hrbáčka na čerpání finančních prostředků přidělených OV na rok 2018;

c)     informaci MVDr. Sedláčka o dokončené akci Rekonstrukce opěrné zídky a budování nového oplocení okolo kostela a plánované akci 2018 - Oprava přístupového chodníku a schodiště vč. zábradlí do kostela;

d)     informaci Mgr. Zemánkové o odchodu do důchodu zaměstnance obce p. Josefa Anderse

e)     provedení inventury v Domě spolků;

f)      definitivní znění nájemní smlouvy mezi TJ Sokol Nevšová a Městem Slavičín na pronájem části pozemku TJ Sokol, na kterém je vybudováno hřiště pro pétangue;

 

2.   Osadní výbor opětovně žádá vedení města Slavičína o:

a)      zpracování projekt. dokumentace na rekonstrukci chodníku pod křižovatkou u kostela;

b)     prověření možnosti vlastních webových stránek Nevšové;

c)     zaslání urgencí na:

·    čištění koryta levostranné vodoteče za obchodem

·    odstranění telefonního vedení k domům a na sloupech domů v ulici Čtvrtě

 

3.   Osadní výbor dále žádá vedení města Slavičína o:

podání informace o stavu připravenosti investiční akce firmy E.O.N. na obnovu sítě NN v obci a její provázanosti s projektem revitalizace středu obce – II. etapa;

 

4.   Usnesení osadního výboru:

a)      OV doporučuje schválení zaslaného dodatku ke změnám v územním plánu Nevšové;

b)     OV souhlasí s převedením 100 tis. Kč z přidělených prostředků OV na rok 2018 (kromě již schválených 200 tis. Kč z rozpočtu OV 2017) k pokrytí části nákladů na rekonstrukci středu obce v rámci II. etapy;

c)     OV pověřuje předsedkyni Mgr. Zemánkovou vyhlásit rozhlasem a inzerovat ve Slavičínském zpravodaji, že Nevšová hledá nového pracovníka (pracovníky) obce;

d)     OV souhlasí s doplatkem cca 200 tis. Kč z přidělených prostředků OV pro rok 2018 na pořízení nového vozidla pro JPO Nevšová s tím, že bude zakoupeno s náhonem na 4 nápravy (4x4);

e)     OV souhlasí s  nákupem popelnice u KD Nevšová;

f)      OV souhlasí s žádostí manželů Boráňových na instalaci pouličního osvětlení před jejich novostavbou

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.

 

Stáhnout jako PDF