Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výpis z jednání č. 3

Osadního výboru Nevšová dne 26.2.2018

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Münster, MVDr. Marek Sedláček,

Omluveni:     Oldřich Žák, Tomáš Műnster

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      informaci o nutnosti servisu zahradní techniky;

b)     informaci Mgr. Zemánkové o novém pracovníkovi OV;

c)     informaci MVDr. Sedláčka o stavu financování opravy schodiště do kostela;

d)     informaci N. Zemánkové o získání dotace na rekonstrukci kříže za kostelem;

e)     informaci N. Zemánkové o vyúčtování besedy s  důchodci z 28.1.2018 ;

f)      informaci MVDr. Sedláčka o čerpání energií na „Domě spolků“;

g)     zaslaný návrh řešení umístnění dopravních značek v MČ;

h)     možnost zakoupení židlí do KD - pověřena Jarmila Kovářová;

i)      žádost pana Lubomíra Soukupa;

           

2.   Osadní výbor opětovně žádá vedení města Slavičína o:

a)      zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku pod křižovatkou u kostela. Začátek chodníku by měl navazovat na chodník, který je zpracován v projektu revitalizace středu obce;

b)     poskytnutí informace o stavu provázanosti projektu firmy E.O.N. na obnovu sítě NN v obci s projektem revitalizace středu obce

 

3.   Osadní výbor dále žádá vedení města Slavičína o:

a)      prověření možnosti instalace osvětlení autobusové čekárny na rozcestí v „Drahanci“;

b)     zaslání stanoviska OV Nevšová panu Lubomíru Soukupovi

 

4.   Usnesení osadního výboru:

a)      OV pověřuje svého člena Ing. Hrbáčka objednat u firmy AGRO Smetana Vizovice provedení servisu zahradní techniky a malotraktoru;    

b)     OV doporučuje panu Soukupovi, aby obecní pozemky, které jsou jeho příjezdovou cestou k domu, od obce odkoupil nebo směnil;

c)     OV souhlasí s  pokácením bříz kolem kamenného kříže na cyklotrase Slavičín - Nevšová firmou Jaroslav Barcuch;

d)     OV pověřuje svého člena Br. Műnstera dořešit s vedoucím odboru investic Ing. Janáčkem umístnění dopravních značek v MČ

  

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.

 

Stáhnout jako PDF