Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výpis z jednání č. 5

Osadního výboru Nevšová dne 2.5.2018

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Münster, Tomáš Műnster, MVDr. Marek Sedláček

Omluven:      Oldřich Žák

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický, starosta města

 

1.   Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)  stížnosti občanů ulice „Čtvrtě“;

b)  informace starosty města Ing. Končického k požadavkům OV na Město Slavičín;

c)  informaci Mgr. Zemánkové o možnosti zaměstnání pana Zdeňka Majzlíka na DPP pro potřeby obce;     

d)  informaci starosty města Ing. Končického a MVDr. Sedláčka o neposkytnutí dotace Krajským úřadem Zlínského kraje na opravu schodiště místního kostela;

e)  žádost ……………… o odkoupení obecního pozemků parc. číslo …….;

f)   termín společné schůze OV Nevšová a Města Slavičín dne 21.5.2017 v 16 hodin

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)  podání žádosti dopravnímu inspektorátu na prověření možnosti jednosměrného provozu po místní komunikaci v ulici „Čtvrtě“;

b)  dofinancování investiční akce Nevšová - Kostel schody vysoutěžené a přidělené firmě AG Staving s tím, že OV Nevšová poskytne ze svého rozpočtu 50 tis. Kč a Jednota sv. Josefa v Nevšové uvolní ze svých prostředků 30 tis. Kč formou daru městu

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)  OV souhlasí s podání žádosti dopravnímu inspektorátu na prověření možnosti jednosměrného provozu po místní komunikaci v ulici „Čtvrtě“

b)  OV souhlasí se zaměstnáním pana Zdeňka Majzlíka na DPP pro potřeby obce;

c)  OV souhlasí s  poskytnutím 50 tis. Kč z rozpočtu OV Nevšová na opravu schodiště do místního kostela;

d)  OV souhlasí s prodejem obecního pozemku parc. č………….;

e)  OV souhlasí s poskytnutím částky 3 tis. Kč organizátorkám akcí „Pálení čarodějnic“ a „Stezka odvahy pro děti“ z přidělených prostředků osadnímu výboru;

f)   OV souhlasí s poskytnutím částky 3 tis. Kč Klubu důchodců na turnaj v petangue z přidělených prostředků osadnímu výboru;

g)  OV pověřuje MUDr. Bartíkovou dohledem na provedení opravy prvků v zahradě MŠ Nevšová

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.

 

Stáhnout jako PDF