Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výpis z jednání č. 6

Osadního výboru Nevšová dne 18.6.2018

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, MVDr. Marek Sedláček

Omluven:      Jarmila Kovářová

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický, starosta města

 

1.   Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)  informace starosty města Ing. Končického k požadavkům OV na Město Slavičín;

b)  informaci MVDr. Sedláčka o neposkytnutí dotace Krajským úřadem Zlínského kraje na opravu schodiště místního kostela;

c)  opětovný požadavek pana Soukupa o úpravu vjezdu k domu č. p. 77;

d)  průběžné čerpání rozpočtu OV od počátku roku 2018;

e)  informaci Ing. Hrbáčka o Rozhodnutí PÚ o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům po pozemkových úpravách, které nabude právní moci 2.7.2018

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)  zajištění přítomnosti zástupců OV při projednávání požadavků s pořizovatelem územního plánu na změny územního plánu v k. ú. Nevšová;

b)  podání žádosti k odboru Správy majetku k odstranění staveb a materiálu na obecním pozemku parc. č. 5151 nad parc. č. 595/1, 307/2 a 5132;

c)  prověření možnosti dočasného parkování osobních vozidel na obecním pozemku parc. č. 5151 nad parc. č. 595/1, 307/2 a 5132;

d)  prověření možnosti podmínek zřízení jednosměrné ulice v ulici Čtvrtě;

e)  pokácení vysoké túje u kamenného kříže nad kaplí;

f)   navýšení finanč. prostředků na opravu kamenného kříže nad kaplí po zásahu bleskem;

g)  zaslání požadavku firmě CETIN na poskytnutí seznamu uživatelů pevných telefonních linek v Nevšové;

h)  zadání požadavku na zpracování předběž. kalkulace a zaslání objednávky na SMS pro provedení opravy části komunikace od myslivecké chaty k Pasekám v délce cca 30 m;

i)   zajištění dovozu cca 1m³ písku do dětského pískoviště u hasič. areálu firmou SMS;

j)   zajištění vysečení krajnic podél cyklostezky;

k)  vysečení krajnic a křovin zasahujících do cesty od konce obce směrem na Paseky

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)  OV souhlasí s opravou obecní příjezdové cesty k domu manželů Andersových, Nevšová č. 114;

b)  OV souhlasí s nákupem mulčovací sekačky Multiclip PRO 53 SB;

c)  OV souhlasí s upořádáním pietní vzpomínky na připomenutí 100 let od konce první světové války a vzniku republiky v termínu 27.10.2018;

d)  OV souhlasí s rozšířením stávající zámkové dlažby u hasičských buněk kvůli zbudování víceúčelové plochy;

e)  OV souhlasí s koupí velkého párty stanu za zlevněnou cenu;

f)   OV souhlasí s navýšením částky na sečení fotbalového hřiště na 10 tis. Kč z vyčleněných prostředků pro OV;

g)  OV souhlasí se sečením krajnic podél cyklostezky a směrem k Pasekám;

h)  OV souhlasí s uhrazením finančních prostředků do výše ......... Kč na opravu obecní příjezdové komunikace k domu č. p. 77 manželů Soukupových;

i)   OV souhlasí s průjezdem historických motocyklů katastrálním územím Nevšová dne 22. 9. 2018 v rámci akce Ve stopě zlínské šestidenní

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.

 

Stáhnout jako PDF