Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výpis z jednání č. 8

Osadního výboru Nevšová dne 3.9.2018

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, MVDr. Marek Sedláček

 

1.   Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)  jednání s p. Egonem Hecklem o možnostech ukládání posečené trávy v prostorách bývalého státního statku;

b)  žádost sl. Kristýny Sudkové, bytem Nevšová č. 157, o odstranění černé skládky na pozemku p. č. 1527/13;

c)  čerpání rozpočtu OV Nevšová podle stavu k 1.9.2018;

d)  možnost nákupu zařízení za zbytkovou cenu z rušené cukrárny Jasmín;

e)  průběh prací na rozestavěných investičních stavbách a provedené opravy na území místní části.

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)  vypracování projektu na prostory vzniklé po demolici stodoly pana Mikše naproti prodejny potravin Nevšová;

b)  geometrické zaměření obecního pozemku p. č. 4304/1 s následným vyvoláním jednání se sousedními vlastníky p. Soukupem, Nevšová č. 77 a p. Zahradníkem, Nevšová č. 176 ve věci jeho užívání

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)  OV souhlasí s opravou elektrospotřebičů v kuchyni KD

b)  OV souhlasí s žádostí pana Soukupa na směnu pozemku parc. č. 4304/1, s pozemkem parc. č. 4575 v navrhovaném provedení s tím, že provede taková opatření, která zabrání tomu, aby exravilánová voda při deštích přetékala po parcele č. 4304/1 na místní komunikaci a následně způsobovala škodu na majetku obce a majetku soukromých osob. Rovněž je nutná dohoda a souhlas sousedního majitele p. Zahradníka č. 176.

c)  OV souhlasí s plánem programu oslav 100 let vzniku republiky a konce I. světové války

d)  OV souhlasí na základě posouzení stavu starého dřevěného kříže u cyklotrasy na Lánech s jeho spálením

e)  OV navrhuje zařadit do plánu investičních akcí na rok 2019 realizovaných z rozpočtu města:

1.   dokončení II. etapy revitalizace středu obce

2.   zpracování projektu (a vybudování) nového mostu za hospodou v rámci III. etapy revitalizace středu obce

3.   zpracování projektu a realizaci výstavby chodníku pod kostelem

4.   zpracování projektu a vybudování parkoviště naproti obchodu

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.

 

Stáhnout jako PDF