Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výpis z jednání č. 9

Osadního výboru Nevšová dne 1.10.2018

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster

Omluveni:     MUDr. Monika Bartíková, MVDr. Marek Sedláček

Dále přítomen: Ing. Jaroslav Končický - starosta města

Osoby přizvané na jednání: Miroslava Kosečková

 

1.   Osadní výbor vzal na vědomí:

a)  žádost manželů Kosečkových č. p. 180 na opravu účelové komunikace kolem jejich nemovitosti;

b)  informaci o jednání s p. Soukupem č. 77 a p. Zahradníkem č. 176;

c)  informaci o jednání s p. Chmelou č. 136 a p. Ocelíkem č. 107;

d)  stav přípravy pietní akce ke 100. výročí ukončení I. světové války a vzniku republiky;

e)  informaci o opravě kamenného kříže nad kaplí provedené p. Studeníkem;

f)   průběžné čerpání rozpočtu OV Nevšová  pro rok 2018;

g)  seznam kandidátů pro volby do Osadního výboru Nevšová navrhovaných jednotlivými složkami, organizacemi a stranami působícími na území obce;

h)  průběh prací na rozestavěných investičních stavbách a prováděných opravách v Nevšové;

i)   poděkování MUDr. Bartíkové za uvedení do provozu nových webových stránek Nevšové.

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)  vypracování projektu na opravu účelové komunikace kolem domů č. p. 180 a č. 176 a dále o vyčištění roštu na této cestě;

b)  zabudování sadového stožáru za Domem spolků v místě již dovedeného kabelu pro veřejné osvětlení;

c)  instalování dopravního zrcadla nebo jiného značení na nepřehledné křižovatce mezi domy č. p. 127 a 123.

 

3.   Usnesení osadního výboru:

OV navrhuje zařadit do plánu investičních akcí na rok 2019 realizovaných z rozpočtu města mimo již navrhované akce (viz zápis OV č. 8) opravu účelové komunikace kolem domů č. p. 180 a 176.

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.

 

Stáhnout jako PDF