Jdi na obsah Jdi na menu
 

article preview

P/D: 01/07/01/2019

 

Výpis č.  1

z jednání OV  Nevšová  dne 7. 1. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

17:00 – 20:00 hodin

Počet přítomných členů:

9 (dle prezenční listiny)

Omluvení členové:

0

Neomluvení členové:

0

Dále přítomen:

Mgr. Tomáš Chmela, starosta města

Monika Hubíková, místostarostka

Osoby přizvané na jednání:

Ing. Pavel Hrbáček

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Mgr. Naďa Zemánková

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Zahájení zasedání
 • Předávání kompetencí
 • Kontrola usnesení
 • Plán činnosti OV Nevšová
 • Investiční akce
 • Oslavy 570 let vzniku Nevšové
 • Různé
 • Závěr

 

 1. Osadní výbor bere na vědomí:

 

 1. rozdělení funkcí a úkolů nově zvoleného OV Nevšová (viz příloha)
 2. poděkování N. Zemánkové a členům předcházejícího OV za práci pro obec;
 3. kontrolu plnění usnesení a úkolů ze schůze 1. 10. 2018;
 4. žádost manželů č. p. XXXXX na opravu účelové komunikace kolem jejich nemovitosti – na opravu bude použita vyfrézovaná hmota ze středu obce;
 5. informaci o jednání XXXXXX a p. XXXXXX – na jednání se zástupci města a OV se XXXXX nedostavil;
 6. informaci o jednání s p. XXXXXX a XXXXXX, jednání se zastavila, p. XXXX a p.XXXXX se pokusí dohodnout ;
 7. čerpání rozpočtu OV Nevšová  za rok 2018;
 8. Ing. Kovář zajistí inventarizaci klíčů od obecních budov, kontrolu www stránek obce a vytvoření facebookového profilu;
 9. zajistí pokácení túje u kamenného kříže za kapličkou a osloví majitele pozemku pana XXXX a XXXXX, zajistí B. Münster;
 10. informace o doplnění topení v domě spolků v prostorách pro pracovníky;
 11. dočasnou pracovní neschopnost paní Drgové a od 28. ledna 2019 nástup p. Denisy Gajdošíkové
 12. zřízení úředních hodin předsedy OV Bronislava Münstera, a to vždy v pátek od 16.00-17.00 v kanceláři kulturního domu;
 13. připomínky k zimní údržbě obce – zajistí B.Münster
 14. potřebě dokoupit kartáč z zimní frézce - prověří  M. Kovář
 15. informaci Bronislava Münstera o možnosti žádat o dotaci na MŠMT na úpravu ploch sportovního areálu v Nevšové;
 16. přípravu na oslavy výročí 570 let od první písemné zmínky o obci Nevšová;
 17. svolává společnou schůzku členů místních spolků a OV na pátek 1. 2. 2019 v 17:00;
 18. informace o prodeji známek na popelnice 24.1 2019 od 15.00 v k. domě;

 

 

 1. Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

 

 1. vypracování projektové dokumentace:
  • na opravu a dobudování chodníku ve středu obce od č.p. XXXXX po č.p. XXXX
  • oprava komunikace Čtvrtě
  • na stavbu nového mostu u č.p. 100 (u hospody)
  • na úpravu plchy a zřízení parkovacích míst vedle domu XXXXXX
  • rekonstrukce chodníků od č.p. XXXXXX
  • projekt cesty za Domem spolků
  • tyto a další projekty budou zaslány k posouzení vedení města, budou určeny priority a další projekty postupně k řešení
 2. urgenci dokončení oplocení kostela
 3. zjištění možností získání dotace na vybudování bezbariérového vstupu do 1. patra Domu spolků
 4. vstoupit do jednání o vykoupení pozemků pod „koupalištěm“
 5. posouzení stavebních prací v suterénu kult. domu p. XXXXXXX
 6. osvětlení 
  • za moštárnou
  • u bytovek
  • křižovatka Čtvrtě – cyklostezka

 

 

 1. Usnesení

 

Usnesení 1/OsVN 1/19

Osadní výbor souhlasí pro rok 2019 opět s příspěvkem 3 000,- Kč pro spolkové organizace na pořádání veřejně prospěšných akcí

Hlasování: pro - 9, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 1/19

Osadní výbor souhlasí s finanční spoluúčastí 8 000,- Kč na zaplacení hudební produkce na mysliveckém plese dne 26. 1. 2019

Hlasování: pro - 9, proti – 0, zdrželo se – 0

 

 

                                      

                                                                                              Bronislav Münster

                                                                                              předseda OV Nevšová

 

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemánková

 

Stáhnout jako PDF