Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č. 11

article preview

P/D: 11/04/11/2019

 

Zápis  č.  11

Z výjezdního zasedání v OV Nevšová  dne  4. 11. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

16:00 – 20:30 hodin

Počet přítomných členů:

9

Omluvení členové:

-

Neomluvení členové:

-

Dále přítomen za MÚ Slavičín:

Mgr. Tomáš Chmela, starosta města

Monika Hubíková, místostarostka

Ing. Pavel Matonoha - vedoucí odboru investic

Mgr. Luděk Latinák - tajemník 

Ing. Radka Hořáková – vedoucí odboru ŽP

Ing. Alena Alena Viktorinová

Jan Janeček, SMS Slavičín

Členové rady:

Ing. Petr Čechmanem

Ing. Arch. Karel Humpola

Bc. Stanislav Milička

Mgr. Milena Tománková

Osoby přizvané na jednání OV:

-

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Naďa Zemánková, Zuzana Medvědová

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Společná prohlídka míst v obci, která budou předmětem jednání

 • Zahájení zasedání

 • Informace z vedení města

 • Požadavky a informace OV Nevšová

 • < >

  Jednání členů OV Nevšová

 • Různé

 • < > 

   

   

 • Osadní výbor bere na vědomí informace z vedení města:

   

Požadavky na investiční akce na r. 2020 a finanční pomoc města – Bronislav Münster / Mgr. Tomáš Chmela

 • Střed obce od dále + řešení krajské komunikace ŘSZK – prohlídka na místě

 • Obecní knihovna – z časových důvodů nedošlo k prohlídce knihovny

 • Horní konec – parkovací místa od - prohlídka na místě

 • Plán mobility – do dotace lze zahrnout bezbariérové vstupy a přístupy na chodníky

Návrh na zadání projektů pro období 2020-2022

 • Most u , OV požaduje začít aspoň územním rozhodnutím

 • Zadání kompletního projektu ulice Čtvrtě vč.VO, chodníků, parkovacích míst – prohlídka na místě

 • Projekt vpusti u domu – prohlídka na místě

 • Cesta za domem spolků podél toku říky Nevšůvky k 

Informace od investičního oddělení města – p. Viktorinová, p. Matonoha

 • Reklamace nátěru zábradlí – znovu zreklamovat

 • Žádost na posílení přívodu elektřiny k buňkám SDH – bude podána, kdy, termín ???

 • Veřejné osvětlení u domu a p.. – běží řízení

 • Dopravní zrcadla a značky- horní konec – zadáno do Luhačovic

 • Dokončení kanalizace u domů ke hřišti – projekt je hotový, probíhají vyjádření pro stavební povolení

 • Střed obce pod kaplí od dále – (prohlídka na místě) žádáme o předběžné nacenění

 • Solární osvětlení komunikace rozcestí Drahanec- zjistit podmínky realizace, případně projekt a povolení - realizace v r.2020

 • Odstranění dřevěných sloupů za , CETIN - opět urgovat

Informace: tajemník města p. Latinák a p. Janeček, jednatel SMS

 • Zimní údržba v obci – smlouva , údržba staré nevšovské cesty (cyklostezky), úspora finančních prostředků. Smlouva bude podepsána po schválení Radou města, stará nevšovská bude udržována po dohodě společně s SMS, finanční náklady budou vyhodnoceny po zimní údržbě

 • Fotopast u kontejnerů – dodána, může být umístěna u kontejnerů. Je nutno najít umístění a zabezpečení fotopasti

 • Údržba MŠ Nevšová - dne 15.11 bude na radnici schůzka za přítomnosti starosty , ředitele SMS a předsedy OV. Bude se řešit údržba v roce 2020

 • Komunikace s jednotlivými odbory města – OV žádá zlepšení komunikace, zejména odpovědi na emaily a termíny řešení

Informace od majetkového oddělení města – p. Hořáková

 • Žádosti o odkup, pacht pozemků:

 • < >  – vedení města navrhlo jediné možné varianty řešení, a to odkup pozemku,        dlouhodobý nájem pozemku nebo vrácení pozemku, OV se kloní kladnému řešení ve

   

      prospěch ___________

 • < > – OV doporučuje prodej pozemku< > – OV doporučuje dlouhodobý pronájem, projednat dále s ___________< > – dle vedení města je třeba dále projednat s ___________ celkové řešení    v návaznosti na jednotlivé pozemky , prodej,nájem,příjezd k pozemkům, osobní

   

      prohlídka místa.

 • Smlouva o pronájmu sekačky a náklady na údržbu sportovního areálu SDH - smlouva sepsána právníkem města , návrh půjde ke schválení do Rady města

 • Kácení suchého stromu na konci obce- strom bude v nejbližší době pokácen

 • Koupě – převedení pozemku – úvoz Kozice – je třeba legislativně řešit s právníkem města jako bezúplatné převedení na město a následně obec provede opravu nájezdu k domu vč. odstranění vyvýšených vpustí

 • Jak řešit systémově ukládání hlíny při budování RD v obci, centrální skládka – zatím nenímožné řešit centrálně, zatím není vyřešen vhodný prostor

Informace od finančního oddělení města

 • Převod finančních prostředků obce z r.2019 do rozpočtu OV Nevšová na r. 2020

   

  2.  Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o podporu v r. 2020

   

 • OV Nevšová žádá město Slavičín o řešení požadavků a návrhů projektů v bodě č.1 a č.2

 • O finanční podporu v r.2020 pro investiční akci dokončení středu obce od dále

 • Zařazení do Plánu mobility – bezbariérové vstupy do veřejných budov KD a DS a dále bezbariérové prostory v Domu spolků a chodník ke KD jako přístup k MŠ

 • Začít přípravné práce na projektu opravy mostu u - územní rozhodnutí

 • Projekt a realizace vpusti u domu

 • Začátek prací na projektu komplexního řešení ulice Čtvrtě vč. VO , chodníků, parkovacích míst atd.

 • Příprava projektu řešení parkování a chodníků

 • Převedení finančních prostředků, které OV uspoří v roce 2019 na r.2020

   

   

   

  3.  Samostatné jednání - OV bere na vědomí:  informace předsedy OV B. Münstera a dalších členů OV:

 

 • Pronájem-koupě pozemků na konci obce – řešeno v bodu č.1

 • Pronájem-koupě pozemků na konci obce – řešeno v bodu č.1

 • Pronájem-koupě pozemků směr paseky .Osadní výbor nedoporučuje a bude se zabývat černými skládkami na těchto parcelách ve spolupráci s patřičnými odbory města

 • Dotace RBK - dotace podána 4.11 na RBK. Výsledek dotace bude znám na přelomu ledna a února 2020, z fin. prostředků OV budou hrazeny náklady na žádost na dotaci

 • Inventarizace klíčů - dokončena a je třeba řešit klíče od kanceláře KD

 • Nákup vnitřních dveří na KD – sociální zařízení a kancelář- řešením pověřen

 • Protiskluzová úprava schodů KD - vyřešeno

 • Odvozy hlíny v obci - dlouhodobý problém

 • Uzavření prostoru na svoz eko.odpadu na konci obce - prostor bude uzavřen na jaře 2020

 • Oprava betonu u domu spolků - zatím neřešeno z časových důvodů

 • Parkování vozidel na obecních komunikacích a pozemcích - DS zabijačky, KD akce, a další – bude upozorňovat nájemce DS na zabijačky, aby neparkovali v průběhu zabíjačky v okolí DS a využívali parkovací místa za obchodem.

 • V příštím roce se OV zaměří ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR na parkování vozidel na obecních pozemcích v obci

 • Cesta – úkol na r. 2020

 • Smlouva o výpůjčce sekačky Sokol – SDH – Město – řešeno v bodě č.1

 • Skládka dřeva na konci obce - začíná odvoz dřeva

 • Lavička na petangue – lavička je osazena

 • Bezbariérové vstupy – / Münster B./

 • Nový pracovník na VPP v obci

 • Akce pro pořadatele oslav obce – akce bude v r.2020 z časových důvodů

 • Vánoční strom – úkoly pro členy OV a spolků obce – organizace, pozvánky

 • Reklamní předměty obce – propisovací tužky a klíčenky

 • Odměny pro zaměstnance obce – navrhnuty odměny za r. 2019 – 3000 Kč a 3000 Kč

 • Prověřit realizaci odpočtových hodin el.energie na DS v chladícím boxu

 • Nájezd do sportovního areálu - realizace v r.2020

   

   

  4.   Usnesení

 

Usnesení 1/OsVN 11/19 

Osadní výbor souhlasí pořízením vnitřních dveří v KD a to na WC vč. vstupu a kanceláře

Hlasování: pro - 9, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 11/19 

Osadní výbor souhlasí dlouhodobým pronájem pozemků ___________ po dojednání ceny nájmu

Hlasování: pro - 9, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 3/OsVN 11/19 

Osadní výbor souhlasí s uhrazením nákladů Regionální rozvojové agentuře Východní Moravy za zpracování a podání dotace na RBK

Hlasování: pro - 9, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 4/OsVN 11/19

Osadní výbor souhlasí s odměnu 3000,- Kč za celoroční práci pro obec - panu ___________ a paní ___________

Hlasování: pro – 9, proti – 0 , zdrželo se – 0

 

Usnesení 5/Os VN 11/19

Osadní výbor souhlasí s pořízením drobných reklamních předmětů na obec

Hlasování: pro – 9 , proti – 0 , zdrželo se – 0

 

 

Termín další řádné schůze 2. 12. 2019 v 17.00.

 

 

                                                                                                                      

  Bronislav Münster

Zapsala: Naďa Zemánková                                                 předseda OV Nevšová

 

Stáhnout jako PDF