Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č. 7

article preview

 P/D: 01/07/01/2019

 

Výpis  č.  7

z  jednání  OV  Nevšová  dne 1. 7. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

16:00 – 20:00 hodin

Počet přítomných členů:

6

Omluvení členové:

3

Neomluvení členové:

0

Dále přítomen:

Předsedové spolků obce a další hosté, pomoc při oslavách obce 570 let

 

Osoby přizvané na jednání:

Ing. Pavel Hrbáček

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Jana Drgová

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Zahájení zasedání
 • Jednání se zástupci spolků a složek k organizaci oslav
 • Kontrola usnesení
 • Informace o jednání na ŘSZK a Euroregionu Bílé Karpaty
 • Investiční akce
 • Ostatní
 • Diskuse
 • Závěr

 

Jednání s představiteli spolků a složek:

 

 • Rozdělení jednotlivých pracovišť na oslavách
 • Rozdělení konkrétních úkolů na spolky
 • Rozmístění stanů a stánků
 • Aktualizace zajištění a řešení občerstvení
 • Tisk pozvánek a distribuce pozvánek vč. VIP hostů

 

 1. Informace předsedy p. B. Münstera o jednání na ŘSZK a Euroregionu BK

 

 1. 24.6 2019 proběhlo jednání na ŘSZK u XXXXXX za účasti p.starosty Mgr. Chmely

a předsedy OV p. Münstera.

Je reálná možnost rekonstrukce krajské komunikace z Rozcestí až ke kapli v obci.

Nyní je ovšem důležité, aby město Slavičín dalo písemný požadavek na tuto rekonstrukci a to co nejdříve

 1. Dále 24.6 2019 proběhlo jednání se zástupci Mikroregionu Bílé Karpaty o možnosti

spolufinancování aktivit přes příhraniční spolupráci s obcí Slavnica na Slovensku.

Zástupci MBK nám nastínili možnosti, podmínky a termíny pro jednotlivá zadání.

Budou dále pana starostu Mgr.Chmelu informovat o dalším průběhu .

 

 

 1. Informace předsedy OV p.B.Münstera a ostatních členů OV-OV bere na vědomí

 

 1. Investice :

 

 • Zahájení stavebních prací na akci střed obce III. část –fy PABLASTAV
 • Rekonstrukce středu obce od č.p.51 dále – pokračuje práce na projektu,

chceme dále řešit VO s fy EoN a s ŘSZK

 • Rekonstrukce mostu u č.p.100 – projekt pokračuje
 • Parkoviště u Mikšových – projekt v letošním roce pozastaven
 • Dokončení kanalizace dolní konec – pokračují projektové práce
 • Bezbariérové vstupy do KD a Domu spolků – OV byly předány podklady a rozpočet na vstup do KD, zde byl dalším postupem pověřen MVDr.Sedláček

Řešení Domu spolků bylo zadáno k projektové dokumentaci

 • Dopravní zrcadla / horní konec + bytovky č.p. 156-157 / úkol pokračuje
 • Úprava chodníku od č.p. 61 – občané v ulici musí rozhodnout o prioritě řešení

   

 1. Ostatní :

 

 • Informace z Úřadu pro ochranu osobních dat o protiprávním užívání kamer
 • Rozpočet pro Zlínský kraj – oslavy obce
 • Inventarizace klíčů
 • Dopravní zrcadlo u bytovek č.p. 156/157
 • Cenová nabídka na nákup vnitřních dveří v KD – v letošním roce nerealizovat, pouze opravit – nový cenový návrh zajistí PhDr. Anders
 • Manuál na údržbu v obci
 • Úvoz XXXXXXXXXXXX , řešení nové vpusti a oprava stávající
 • Brigádníci v obci- po dobu dovolené předsedy OV bude řídit místo předsedy OV p. J.Münster
 • Výměna pečících trub – XXXXXX + pracovníci SEVEZA
 • Nová zpevněná plocha u šaten SDH – navýšení rozpočtu
 • Protiskluzná úprava schodů u KD – řešit nový kontakt
 • Výměna pozemků XXXXXX – obec, řeší XXXXXX -město
 • Hlína u domu XXXXXX
 • Kontejnery v obci – řešit dohodu s XXXXXX o otvíracích hodinách -pátek 15.30 až 17.30, úkol řeší předseda OV
 • Odvoz hlíny horní konec XXXXXX ,řešit s XXXXXX
 • Řešení cesty u p XXXXXX -Kozice, řeší právník města vč.koupě pozemků od XXXXXX,nájezd současně řešit i v souladu s požadavky XXXXXX
 • Oprava betonu před Domem spolků
 • Cesta na paseky, řešit se SMS a dále v návaznosti na pozemkové úpravy
 • Nákup elektrocentrály – úkol pokračuje, zajistí SDH
 • Nátěr sloupů na zpevněné ploše u hřiště TJ-OV souhlasí
 • Koupě lesů od paní XXXXXX a XXXXXX OV souhlasí a doporučuje
 • Oprava chodníku před č.p. 151 – Čtvrtě – OV souhlasí
 • Finanční pomoc Jednotě sv.Josefa při instalaci Božích muk – OV souhlasí
 • Oprava zábradlí po obci – úkol pokračuje
 • Oprava kotle, myčky a fritézy firmou SEVEZA – OV souhlasí
 • Zajistit kontejnery na bioodpad –jaro, podzim, zajistí předseda OV
 • Požadavek XXXXXX  úpravu cesty za č.p.100 – OV bere na vědomí
 • Vyřešení koupě špatných garnýží na záclony v sále KD – úkol pro p. Zemánkovou, Drgovou a Medvědovou
 • Zajistit rozhlas u XXXXXX  a Domu s chráněnými byty –úkol pro předsedu OV
 • Sušící hasičská věž –zatím v letošním roce nebudeme řešit
 • Návrh rozpočtu obce do konce roku 2019 – předložil předseda OV

 

 1.  OV žádá město Slavičín a SMS Slavičín o :

 

 • O zaslání žádosti na ŘSZK na rekonstrukci krajské komunikace z Rozcestí do Nevšové po kapli
 • Pokračování v jednání s Mikroregionem Bílé Karpaty ve spolupráci s OV
 • Řešení výměny pozemků XXXXXX – město Slavičín, ve spolupráci s OV
 • Řešení nájezdu u domu XXXXXX a XXXXXX – Kozice společně s OV
 • Nátěr sloupů veřejného osvětlení u zpevněné plochy TJ
 • Jednání s fy EoN o úpravě VO ve středu obce v návaznosti na pokračování rekonstrukce středu obce od č.p. 51 a dále

 

 1. Usnesení:

 

 

 1. Usnesení 1/Os VN 7/19

 

 • OV souhlasí s koupí lesů od XXXXXX a XXXXXX

Hlasování: pro - 6,proti – 0, zdrželo se - 0

 

 1. Usnesení 2/Os VN 7/19

 

 • OV souhlasí s nákupem stav. materiálu pro Jednotu sv.Josefa při intalaci

kříže u cyklostezky nad částí obce Lána

Hlasování: pro – 6,proti – 0, zdrželo se - 0

 

 1. Usnesení 3/Os VN 7/19

 

 • OV souhlasí s navýšeným rozpočtem na výstavbu zpevněné plochy u šaten SDH – vícenáklady na chodník a opravu boční zdi budovy

Hlasování: pro – 6,proti – 0,zdrželo se - 0

 

 1. Usnesení 4/Os VN 7/19

 

 • OV souhlasí se zastupováním předsedy OV p.B.Münstera po dobu dovolené panem J. Münsterem

Hlasování: pro – 6,proti – 0,zdrželo se – 0

 

 

 

Zapsala: p. Jana Drgová

Bronislav Münster

předseda OV Nevšová

Stáhnout jako PDF