Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č. 9

article preview

 

P/D: 09/02/09/2019

 

Zápis  č.  9

z  jednání  OV  Nevšová  dne  2. 9. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

17:00 – 20:00 hodin

Počet přítomných členů:

5 (dle prezenční listiny)

Omluvení členové:

M. Kovář, M. Sedláček, L.Husták, J.Münster

Neomluvení členové:

0

Dále přítomen:

Mgr. Tomáš Chmela, starosta města

Osoby přizvané na jednání:

Ing. Pavel Hrbáček

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Mgr. Naďa Zemánková

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Zahájení zasedání
 • Kontrola usnesení
 • Vyhodnocení průběhu oslav
 • Informace o činnostech
 • Diskuse, různé
 • Závěr

 

 

 1. Osadní výbor bere na vědomí:  informace předsedy OV B. Münstera:

 

 1. Kontrola usnesení a úkolů z posledního zápisu
 2. Informace o vývoji jednání se zástupci Euroregionu BK, nákup techniky, orient. tabule
 3. Informace o rekonstrukci příjezdové silnice do obce – B.Münster v pátek 6.9. jedná s vedením ŘSZK
 4. Zimní údržba 2019-2020 + stará cesta – informace p. starosty T. Chmely
 5. Informace o pozemkových reformách -  p.starosta T.Chmela
 6. Návrh řešení nové koncepce údržby zahrady mateřské školky, po dohodě s paní  domluvit potřebnou údržbu zahrady, nátěr dřevěných prvků, apod.
 7. Informace o projektech řešených společně s investičním odborem:
  1. Střed obce pod kaplí – MěÚ zašle dopis na fi.CETIN
  2. Bezbariérové vstupy – posuzování zpracované studie
  3. Veřejné osvětlení za DS, u bytovek 155/156 je hotovo
  4. Úpravy chodníku od č.p. 61, – M. Kovářb předloží návrh

 

 1. Ostatní:
 • Vyhodnocení oslav obce a předběžné finanční vyhodnocení
 • Odměna zaměstnancům obce
 • Článek ve Zpravodaji vč foto o oslavách obce – p.Naďa Zemánková
 • Umístění informací o oslavách obce na www. a fcb – p.Martin Kovář
 • Nákup pevného disku pro uložení zpracovaného materiálu a fotografií o Nevšové
 • Nová cenová nabídka na navržené vnitřní dveře v KD – F. Anders
 • Beseda s důchodci 6. 10. - aktualizace informací - F. Anders
 • Řešení uličky „Kozice“ – došlo k zaměření, provedena výměna pozemků mezi obcí a panem
 • Řešení vpusti v úvozu mezi  - inv.odd města 2020
 • Kontejnery, nový na kov . – otvírací doba, nekázeň občanů ukládající odpad do kontejnerů
 • Bude zakoupen nový kontejner na papír
 • Žleb nad kravínem – informace, ořez , odvoz hlíny ., úkol trvá
 • Cesta na paseka – SMS – provizorní oprava provedena
 • Cesta Hurtovi – průběžný úkol
 • Žádost na EoN o provedení silnější el.přípojky do areálu hřiště- inv.odd. města
 • Podaná reklamace zábradlí u hostince č.p., rezaví – inv. odd. města
 • Vánoční ozdoby na vánoční strom – nákup prověří a zajistí Jana Drgová
 • Smlouva o výpůjčce sekačky a ceny za sečení a údržbu – právník města
 • Rozsvícení vánočního stromu bude v sobotu 30.11 2019
 • Vánoční strom bude umístěn ve spodní části zahrady u kaple

 

 1. Diskuse a další připomínky:
 • Žádost pana  o možnosti výměny (odkupu) obecních pozemků sousedících s jeho pozemky v části Adamec z důvodů přístupu na vlastní pozemky,  bude prověřeno a konzultováno s majetkovým odborem MěÚ
 • Projednána žádost pana  st. na odkup pozemků za obcí

 

 

 1. Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

 

 • Pokračování akce na středu obce od č.p.51 dále,jednání s Eonem

Investiční oddělení

 • Informace o dokončení kanalizace – pod domy ke hřišti,Investiční oddělení
 • Informace o dopravních značkách a zrcadle ,Investiční oddělení
 • Žádost na Eon o posílení el.přípojky k areálu SDH , Investiční oddělení
 • Informace o reklamaci rezavějícího zábradlí u domu č.p. 100 , Inv.oddělení
 • Žádost na CETIN o zrušení dřevěných sloupů za domem č.p. 100,Investiční oddělení
 • Dořešení Smlouvy o výpůjčce sekačky a údržbě sportovního areálu – Správa majetku
 • Instalace VO v části Čtvrtě , Investiční oddělení a Stavební odbor
 • Zařazení cyklostezky Slavičín-Nevšová do zimní údržby, SMS

 

 

 

 1. Usnesení

 

Usnesení 1/OsVN 9/19 

Osadní výbor souhlasí s odměnou 2 000,- Kč  pro pana  za práci při přípravě oslav obce

Hlasování: pro - 5, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 9/19 

Osadní výbor souhlasí s odměnou 2 000,- Kč  pro paní za práci při přípravě a průběhu oslav obce

Hlasování: pro - 5, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 3/OsVN 9/19 

 

 

 

Termín další řádné schůze 7. 10. 2019 v 17:00 hodin.

 

                           

                                                                                              

Bronislav Münster

                                                                                              předseda OV Nevšová

 

Stáhnout jako PDF